Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր

 • Պատվիրատու:  
  Ջրային տնտեսության ԾԻԳ
 • Ֆինանսավորող կազմակերպություն։  
  ՎԶԵԲ
Ծրագրի նպատակը

Աջակցել Ջրային տնտեսության ԾԻԳ-ին և Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին Երևան քաղաքում ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի վերակառուցման, ներբակային պոմպակայանների կառուցման նպատակով: 

Մատուցված ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
 • Հեղինակային հսկողության իրականացում
 • Շինարարության տեխնիկական հսկողություն
 • Ծրագրի կառավարում
 • Տեխնիկական աջակցում և ուսուցում
 • Պայմանագրերի կառավարում 
 • Մրցույթների կազմակերպում և գնահատում
 • Վճարների կառավարում
  Ենթածրագրերը
  • Արաբկիր, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի վերականգնում և անհատական տնային միացումների փոխարինում
  • Էրեբունի վարչական շրջանի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի վերականգնում և անհատական տնային միացումների փոխարինում
  • Մալաթիա-Հաղթանակ վարչական շրջանների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի վերականգնում և անհատական տնային միացումների փոխարինում
  • Սիլիկիան թաղամասի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերականգնում և անհատական տնային միացումների փոխարինում
  • Կենտրոն, Այգեստան, Նորք-Մարաշ, Շենգավիթ, Ավան վարչական շրջանների ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի վերականգնում և անհատական տնային միացումների փոխարինում
  • 30 բակային պոմպակայանների փոխարինում
  • Փականների մատակարարում
  • Ջրաչափերի մատակարարում
  • Ջրաչափական հորերի մատակարարում
  • Ենթածրագրերը
  • Ենթածրագրերը
  Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
  • 30 ներբակային պոմպային կայաններ 
  • L=114կմ, DN600-50մմ բաշխիչ ցանցեր 
  • 11600 առանձնատների մուտքագծեր (ներառյալ ջրաչափական հանգույցները)