Վեդիի ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման տեխնիկական հսկողություն

 • Պատվիրատու:  
  Ջրային տնտեսության ԾԻԳ
 • Ֆինանսավորող կազմակերպություն։  
  Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն
Ծրագրի նպատակը

Բարելավել ջրային ռեսուրսների և ոռոգվող գյուղատնտեսության կայունությունը Արարատյան բերրի հարթավայրում` (i) ապահովելով հավելյալ վերականգնվող ջրային ռեսուրսներ Վեդու ջրամբարի կառուցման միջոցով և (ii) բարելավելով ոռոգման արդյունավետությունը` ցանցի վերանորոգման և արդիականացման միջոցով: Վերացնելով ջրային և ոռոգման ցանցերի սահմանափակումները՝ ծրագիրը նպատակ է հետապնդում նաև կանխել Արարատյան հարթավայրում գյուղատնտեսական հողերը լքելու միտումը:

Մատուցված ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • Շինարարության տեխնիկական հսկողություն 
 • Բնապահպանական և սոցիալական մոնիթորինգ 
 • Առողջության և անվտանգության մոնիթորինգ 
 • Պայմանագրերի կառավարում
  Ենթածրագրերը
  • Փաթեթ 1։ Վեդու պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում
  • Փաթեթ 2։ Խոսրով և Վեդի գետերի ջրառ հանգույցների կառուցում
  • Փաթեթ 3 և 4։ Ջրի փոխադրման համակարգի կառուցում (բաղկացած 4 լոտից)
   Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
   • Կոտուցի հովտում հիմնական պատվարով և կողային ամբարտակով պարփակվող 29.4Մմ3 ծավալով ջրամբար
   • Վեդի և Խոսրով գետերի վրա 2 ջրընդունիչներ՝ ջրթափով, ավազորսիչով և ձկնանցարանով
   • Ջրընդունիչներից ջրամբարի տարածք ջուրը տանող ջրի փոխադրման համակարգ (ՋՓՀ)՝ մոտ 11կմ երկարությամբ