Հայաստանի փոքր քաղաքների ջրամատակարարման ծրագիր

 • Պատվիրատու:  
  «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ
 • Ֆինանսավորող կազմակերպություն։  
  ՎԶԵԲ
Ծրագրի նպատակը

Աջակցել «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ին /պատվիրատուին/ և Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին 17 քաղաքներում և գյուղերում ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման ու վերականգնման, ինչպես նաև 6 քաղաքներում ջրահեռացման համակարգերի և 2 քաղաքներում կոյուղու մաքրման կայանների (մեխանիկական մաքրում) կառուցման նպատակով։

Ինժեներախորհրդատվական ծառայությունների փուլերը

 • Փուլ 1։ Ինժեներական հետազոտությունների իրականացում և նախնական նախագծի մշակում
 • Փուլ 2։ Մանրամասն նախագծի և մրցութային փաստաթղթերի մշակում 
 • Փուլ 3։ Շինարարության մրցութային փաթեթների գնահատում
 • Փուլ 4։ Հեղինակային և տեխնիկական հսկողության իրականացում

Մատուցված ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • Նախնական նախագծի մշակում
 • Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
 • Հեղինակային հսկողության իրականացում
 • Շինարարության տեխնիկական հսկողություն
 • Ծրագրի կառավարում
 • Տեխնիկական աջակցում և ուսուցում
 • Պայմանագրերի կառավարում
 • Մրցույթների կազմակերպում և գնահատում
 • Վճարումների կառավարում
 • Ծրագրի նպատակը
 • Ծրագրի նպատակը
Ենթածրագրերը
 • Աբովյան և Բյուրեղավան քաղաքների ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում
 • Սևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում
 • Դիլիջան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում
 • Տաշիր քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում
 • Գավառ քաղաքի և Սարուխան համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում
 • Մարտունի քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում
 • Ճամբարակ համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում
 • Ախթալա, Սպիտակ քաղաքների և Ջրաշեն համայնքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում
 • Կապան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում
 • Արթիկ քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում
 • Ջերմուկ քաղաքի ջրահեռացման համակարգի վերականգնում
 • Իջևան քաղաքի և Ազատամուտ համայնքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում
 • Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքների ԿՄԿ վերականգնում
 • Ենթածրագրերը
 • Ենթածրագրերը
 • Ենթածրագրերը
Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
 • 17 քաղաք և գյուղ՝ ընդհանուր 270,000 բնակչությամբ 
 • Կոյուղու մաքրման կայաններ Ջերմուկում (110 լ/վ) և Դիլիջանում (200 լ/վ)՝ համաձայն FIDIC-ի դեղին գրքի 
 • L=426կմ, DN820-63մմ ջրատարներ և ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցեր Աբովյան, Բյուրեղավան, Սևան, Դիլիջան, Տաշիր, Գավառ, Մարտունի, Ճամբարակ, Ախթալա, Սպիտակ, Կապան, Արթիկ, Իջևան քաղաքներում և Ջրաշեն, Սարուխան, Ազատամուտ գյուղերում (FIDIC կարմիր գրքի համաձայն)
 • L=31կմ, DN800-160մմ ջրահեռացման ցանցեր Դիլիջանում, Ջերմուկում, Կապանում, Մարտունիում, Իջևանում և Ազատամուտում
 • Տարբեր կառուցվածքներ՝ գետային ջրընդունիչներ, աղբյուրակապեր, հորեր, ջրամբարներ, պոմպակայաններ, քլորակայաններ