Ոռոգման 8 ինքնահոս համակարգերի կառուցման նախագծում և շինարարության վերահսկում

 • Պատվիրատու։  
  «Հազարամյակի մարտահրավերների հիմնադրամ – Հայաստան» ծրագիր (ՀՄՀ-Հայաստան)
 • Ֆինանսավորող կազմակերպություն։  
  Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիա
Ծրագրի նպատակը

Ապահովել բոլոր ջրօգտագործողների ընկերությունների հուսալի ոռոգումը։

Ինժեներախորհրդատվական ծառայությունների փուլերը

 • Փուլ 1։  Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, այդ թվում՝ ինժեներական հետազոտությունների իրականացում, նախնական նախագծի մշակում, տնտեսական և բնապահպանական ու սոցիալական վերլուծության իրականացում
 • Փուլ 2։ Մանրամասն նախագծի և մրցութային փաստաթղթերի մշակում
 • Փուլ 3։ Հեղինակային և տեխնիկական հսկողության իրականացում

Մատուցված ինժեներախորհրդատվական ծառայությունները

 • GIS հենքով տվյալների բանկի ստեղծում
 • Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում
 • Ռազմավարության և ներդրումային պլանի մշակում
 • Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
 • ՇՄԿՊ և ՇՄՍԱԳ մշակում և փորձաքննության անցկացում 
 • Հեղինակային հսկողության իրականացում
 • Շինարարության տեխնիկական հսկողություն
 • Ծրագրի կառավարում
 • Պայմանագրերի կառավարում 
 • Վճարումների կառավարում
  Ենթածրագրերը
  • Տավուշի մարզի Գետահովիտի ինքնահոս համակարգ
  • Շիրակի մարզի Կապսի ինքնահոս համակարգ
  • Լոռու մարզի Ամրակցի ինքնահոս համակարգ
  • Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի (Վարդենիսի մայր ջրանցք) ինքնահոս համակարգ
  • Տավուշի մարզի Բերդի ինքնահոս համակարգ 
  • Շիրակի մարզի Թավշուտի ինքնահոս համակարգ
  • Գեղարքունիքի մարզի Ագրիջիի ինքնահոս համակարգ
  • Շիրակի մարզի Մանթաշի ինքնահոս համակարգ 
   Ծրագրի հիմնական բնութագրիչները
   • 8800 հա ոռոգելի հողատարածք
   • 115 կմ ջրանցք և ջրատար 
   • 21 պոմպակայանների շահագործումից հանում